ผลงานที่ผ่านมา

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

วิสาหกิจชุมชนแฟชั่นมัดย้อม สมุทรปราการ ผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อม 1. ออกแบบโลโก้การค้า 2. ออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ พร้อมทำบล็อกสกีน 3. ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ 4. ถ่ายภาพนิ่งผลิตภัณฑ์ 5. ถ่ายทำ VTR ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

ศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

เมนู

© 2022 UBI SIAM SPIRITS

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.