ศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

About me

ศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พันธกิจของเรา

ให้การฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน

ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สนใจประกอบธุรกิจ อาทิ การเริ่มดำเนินธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ และการตลาด การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

สร้างเครือข่ายธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ

ผลงานที่ผ่านมา

All
โครงการอบรมทักษะวิชาชีพ
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ

เทคนิคการถ่ายรูป

โครงการอบรมทักษะวิชาชีพ

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์

More

วิสาหกิจชุมชนแฟชั่นมัดย้อม

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อม

More

การทำเครื่องประดับศิราภรณ์

โครงการอบรมทักษะวิชาชีพ

More

ศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

เมนู

© 2022 UBI SIAM SPIRITS

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.