พันธกิจของเรา

ให้การฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน

ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สนใจประกอบธุรกิจ อาทิ การเริ่มดำเนินธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ และการตลาด การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

สร้างเครือข่ายธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ

ศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

เมนู

© 2022 UBI SIAM SPIRITS

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.