โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

วิสาหกิจชุมชนแฟชั่นมัดย้อม สมุทรปราการ

ผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อม

1. ออกแบบโลโก้การค้า

2. ออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ พร้อมทำบล็อกสกีน

3. ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์

4. ถ่ายภาพนิ่งผลิตภัณฑ์

5. ถ่ายทำ VTR ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

ศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

เมนู

© 2022 UBI SIAM SPIRITS

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.