หลักสูตร การทำเครื่องประดับศิราภรณ์
โครงการอบรมทักษะวิชาชีพ

หลักสูตร การทำเครื่องประดับศิราภรณ์

ภาพบรรยากาศ

ผลการประเมินในโครงการ

โดยมีเกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจต่อ โครงการอบรมทักษะวิชาชีพ

หลักสูตร การทำเครื่องประดับศิราภรณ์ ดังนี้

5 = มากที่สุด     4 = มาก     3 = ปานกลาง     2 = น้อย     1 = น้อยที่สุด

ที่

การจัดกิจกรรม

ระดับความพึงพอใจ

1

การประชาสัมพันธ์โครงการ

พึงพอใจในระดับ มาก

2

สถานที่จัดอบรม

พึงพอใจในระดับ มาก

3

ระยะเวลาการจัดอบรม

พึงพอใจในระดับ มาก

4

การอำนวยความสะดวก

พึงพอใจในระดับ มาก

5

ความพอใจในการประสานงาน

พึงพอใจในระดับ มาก

6

วิทยากร

พึงพอใจในระดับ มากที่สุด

7

ท่านได้รับความรู้ในส่วนของการบรรยาย

พึงพอใจในระดับ มากที่สุด

8

ท่านได้รับความรู้ในส่วนของการฝึกปฏิบัติ

พึงพอใจในระดับ มากที่สุด

9

ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่อง/ขยายผล

พึงพอใจในระดับ มากที่สุด

10

ความพึงพอใจในโครงการนี้

พึงพอใจในระดับ มากที่สุด

 

ข้อเสนอแนะ

    1. วิทยากรสอนดีมาก ถ่ายทอดความรู้ต่างๆได้ดีมาก
    2. อยากให้มีเวลาสอนมากขึ้น

ศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

เมนู

© 2022 UBI SIAM SPIRITS

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.